Karniyol Arısı

Karniyol Arısı

Karniyol Arısı

Anayurdu:Avusturya Alpler’inin güney kısmı ile Kuzey balkanlar ve Yugoslavya’dır. Geniş anlamda Makedonya ile Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dır. Güney Rusya step arısı (apis mellifera acervorum alp. ) Karnika arısına benzer, fakat siyah renkli ve aşamalı bir geçiş formudur.

Halen carinthia ve solvenia’ada bulunan eski karniyol arılarının çok oğul verdikleri için kötü bir şöhretleri vardır. Fakat 1930 yılından bu yana Avusturya’da çok iyi planlanmış bir yetiştiricilik programı sayesinde, belli hatlar verimlilik performansı ve oğul verme eğilim özellikleri göz önüne alınarak seleksiyona tabi tutulmuşlar ve bal verimi yüksek, oğul verme eğilimi az olan hatlar elde edilmiştir. Bu hatlar bugün Karnika olarak bilinen hatlardır.

Dış Görünüşü

Karniyol

Hemen hemen ligustica’ya benzer. Uzun dilli olup, dil uzunluğu 6-8 mm arasında değişir. Kıllar kısa ve sıktır. Kitin çok kuvvetli siyah, abdomen’in 2. Ve 3. Tergası üzerinde genellikle kahverengi benekler, bazen de koyu kahverengi görünüşte bir band bulunur. Erkek arıların tüylerinin rengi gri veya grimsi kahverengindedir. Cubital index değerleri çok yüksek olup 1-5 ortalama 2-3 arasında değişir.

Koloni Davranışları

Çok sakin, sessiz, en iyi huylu ırktır. Arılı çerçeveler uzun süre kovanın dışarı konulduğunda, iyi bir hattın tek bir arısı bile çerçevelerden uzaklaşıp uçuşa gitmez, hırçınlaşmaz. Yavru geliştirme tempoları çok hızlıdır. Zayıf kadro ile kışlarlar ve çok az yiyecek türetirler. Kovana ilk çiçek tozunun girmesiyle birlikte yavru yetiştirme de hemen başlar ve bunu hızlı bir gelişme izler. Çiçek tozu akımı sürdüğü sürece, geniş bir yavrulu alan varlığını devam ettirir.

Zayıf bir çiçek tozu akımı olduğu zaman yavru yetiştirme alanı de sınırlandırılır. Sonbaharda koloni kadrosu hızla azalır. Ligustica’da olduğu gibi kuvvetli kadro ile kışlaması mümkün mümkün değildir. Buna rağmen, uygun olmayan iklim koşullarında bile çok iyi kışlar. Koloninin hızlı gelişmesi yanında oğul vermeye aşırı isteksizdirler. Hayat dolu, canlı ve uygun olmayan iklim koşullarında bile aktif bir ırktır.

Çevreyi tanıma yetenekleri çok yüksektir. Kovanlarını çok az şaşırırlar. Yağma eğilimleri yoktur. Az propolis kullanırlar. Kırmızı üçgülden iyi yararlanırlar. Karnika’nın anayurdunda yavru hastalıklarına hemen hemen rastlanmaz. Bu durum bu ırkın şaşırtıcı bir özelliğidir. Şimdiye kadar bu gerçeğin bilimsel bir açıklaması yapılamamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.