Propolis

Propolis Grip, nezleden kansere kadar her derde deva olduğu söylenen propolisi, arının bizzat kendisi üretiyor. Bal arılarının bitkilerin ve ağaçların öz sıvılarında bıraktıkları propolis, kovanlardan toplanıyor ve sıvı bir ilaç haline getiriliyor. Peki, propolis neden bu kadar pahalı? Propolisin saymakla bitmeyecek faydaları nelerdir? Antioksidan, antibakteriyel ve antibiyotik özelliği olan propolis nasıl tüketilir? PROPOLİS NEDİR? Bal arılarının ürettiği mucizevi bir ürün olan propolis, en az arının ürettiği bal kadar kıymetli ve faydalıdır.

Bal

Bal Bal, bitkilerin nektarının ya da canlı kısımlarının salgılarının veya canlı kısımlarının üzerinde beslenen bazı böceklerin salgılarının, bal arıları tarafından toplanarak, kendine özgü özellikli maddelerle karıştırılıp, dehidre edilip, olgunlaşması için peteğe bırakılan, doğal tatlı bir maddedir. Arıların yararlandığı bitki kaynağına göre bal, salgı balı ve çiçek balı olmak üzere ikiye ayrılır. Balın kimyasal kompozisyonu bitki kaynağına bağlıdır ve bu nedenle nektar ve salgı ballarının içeriği birbirinden farklıdır. Çiçek Balı Çiçek

Karniyol Arısı

Karniyol Arısı Anayurdu:Avusturya Alpler’inin güney kısmı ile Kuzey balkanlar ve Yugoslavya’dır. Geniş anlamda Makedonya ile Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dır. Güney Rusya step arısı (apis mellifera acervorum alp. ) Karnika arısına benzer, fakat siyah renkli ve aşamalı bir geçiş formudur. Halen carinthia ve solvenia’ada bulunan eski karniyol arılarının çok oğul verdikleri için kötü bir şöhretleri vardır. Fakat 1930 yılından bu yana Avusturya’da çok iyi planlanmış bir yetiştiricilik programı sayesinde, belli hatlar

Muğla Arısı

Muğla Arısı   Muğla Arısı siyah, Aydın Arısı gri renktedir.  ÇEŞİTLERİ Ana hatları hariç, yani F1 ve sonrası melezleri gayet çoktur. Ancak saldırganlıkları F2, F3 ve daha sonraki deforme olmuş ırkları bizzat kullandığımdan kesinlikle biliyorum ki Kahramanmaraş ikliminde tavsiye edilecek bir ırk değildir..  Zayıf olan kolonilerinize takviye vererek daha güçlü koloniler elde etmek için imkanlarınız dahilinde arılığınızda Birkaç kovan bulundurmanızı tavsiye ederim. Bunun yanı sıra Ana arı ve oğul arı

Kafkas Arısı

Kafkas Arısı: Kafkas arısının (ApismelliferaCaucasica) ana yurdu Kafkasların dağlık bölgesidir. Kafkasların alçak ovalarında sarı abdomen halkalı olan ApismelliferaRemipes alanlarına kadar değişik lokal formları bulunmakla birlikte bizi ilgilendiren, dağ arısı da denen yüksek rakımlı bölgelerin uzun ve karlı kışına adapte olmuş siyah renkli arılardır. Dış Görünüşü: (Morfolojik Özellikleri) Diğer arılardan daha iridirler. Gözden çıkan isçi arıların ağırlıkları 70 – 80 mg.dır. Kitin esmer renktedir. Geçit formlarının ilk abdomen halkasındaki iki adet

Damızlık Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi

DAMIZLIK ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ TALİMATNAMESİ (23.12.2011 tarih ve B.12.0.HGM.0.02.010.03-0015 sayılı Makam Olur’u) AMAÇ Ana arı yetiştiricilerinin larva kaynağı olarak kullanacakları damızlık ana arı yetiştiren özel ve/veya tüzel işletmelerin çalışma ilkelerini düzenlemektir.   KAPSAM Bu talimatname özel ve tüzel kuruluşların damızlık ana arı yetiştirme faaliyetlerini düzenleme ve denetleme ile ilgili uygulama esaslarını kapsar.   3.DAYANAK     Bu talimatname; 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde