Damızlık

Damızlık Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi

DAMIZLIK ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ TALİMATNAMESİ (23.12.2011 tarih ve B.12.0.HGM.0.02.010.03-0015 sayılı Makam Olur’u) AMAÇ Ana arı yetiştiricilerinin larva kaynağı olarak kullanacakları damızlık ana arı yetiştiren özel ve/veya tüzel işletmelerin çalışma ilkelerini düzenlemektir.   KAPSAM Bu talimatname özel ve tüzel kuruluşların damızlık ana arı yetiştirme faaliyetlerini düzenleme ve denetleme ile ilgili uygulama esaslarını kapsar.   3.DAYANAK     Bu talimatname; 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde

Ana Arı - Kraliçe Arı

Ana Arı Kraliçe arı olarak da anılan ana arının en önemli görevi yumurtlamaktır. Ana arı kovandaki bütün birimlerin anası ve gerçek dişisidir. Döllenmiş yumurtadan çıkan ve diploid olan ana arı kovandaki arıların en irisidir. İşçi ve erkek arılardan uzun fakat erkek arıdan daha dardır. Diğer arılardan daha koyu renklidir. Kanatları boyuna göre biraz kısadır, vücudunu örtemez, karın kısmı uzundur ve yumurtlama mevsiminde daha da uzar. Arka ayaklarında polen sepeti bulunmaz.

Arıcılık Nedir

Arıcılık Nedir Bitkisel kaynakları,arıyı ve emeği birlikte kullanarak bal,polen,arı sütü,propolis,arı zehri gibi ürünler ile ana arı,oğul ,paket arı gibi canlı materyal üretme faaliyetidir. Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine önemli katkısı olan arıcılık dünyanın çoğu ülkesinde ve ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır. Gerek arılardan elde edilen bal, bal mumu, arı sütü, arı zehri ve benzeri ürünler gerekse arı yetiştiriciliği