Talimatname

Damızlık Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi

DAMIZLIK ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ TALİMATNAMESİ (23.12.2011 tarih ve B.12.0.HGM.0.02.010.03-0015 sayılı Makam Olur’u) AMAÇ Ana arı yetiştiricilerinin larva kaynağı olarak kullanacakları damızlık ana arı yetiştiren özel ve/veya tüzel işletmelerin çalışma ilkelerini düzenlemektir.   KAPSAM Bu talimatname özel ve tüzel kuruluşların damızlık ana arı yetiştirme faaliyetlerini düzenleme ve denetleme ile ilgili uygulama esaslarını kapsar.   3.DAYANAK     Bu talimatname; 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde